top of page

MUSIKKSPILLET

_private_var_mobile_Containers_Data_Appl

Historien:

Forestillingen er et musikkspill med hovedsaklig egenprodusert materiale, bygd på historien om de første fastboende i Nordkjosbotn, som kom fra den finskspråklige delen i Nord-Sverige rundt år 1770. Historen tar for seg en av disse famlienes liv, Josefsson Ørns fra Muonio, som gikk med til å rydde mark, livnære seg av landbruk, elve-og havfiske, jakt og skogsarbeide.  Det var i alt 9 barn i familien, hvor 7 av den giftet seg med nordmenn, samer, kvener og svensker og som igjen fikk mange barn.  Det finske språket og kulturen døde ut i Nordkjosbotn fra ca 1860, og på begynnelsen av 1900-tallet var ordene borte, bare tonefallet var igjen. Forestillingen vil i helthet foregå på nord-norsk dialekt, med noen få innslag med svensk og kvensk.

Kunstarter:

Visuell kunst i form illustrasjoner for hvert tema vist med prosjektor på lærret.

I ett av temaene brukes dans til å forsterke naturens kraft, i et annet for å involvere og ta med seg publikum for å danse jenka, i et tredje for å belyse de 3 stammers møte. Dansen brukes også til å uttrykke sorg ved spebarnsdødd, og til å uttrykke kraft i en tømmerhugger scene.

Det teatralske i denne forestilling vil i hovedsak være knyttet til komikk og drama.

Musikk i form av opera, rock, jazz,  blues, funk og karelskinspirert folkemusikk. De musikalske innslagene er i hovedsak sanger, med det er også med noen instrumentaler.  Rockelåtene har klare og enkle refrenger, som publikum kan være med på.

 

Temaer i forestillingen:

Viktigheten og naturligheten med å dyrke, ale opp, høste og fange sin egen mat.

Badstu og tango

En flyktnings håpløse hjemlengsel

Gudstro

Familiegjenforening og feiring

Spedbarnsdød

Elva

Skogen

Drukkenskap 

Kjærlighetssorg

Den selvstendige og sterke kvinnen

bottom of page