MUSIKKSPILLET

_private_var_mobile_Containers_Data_Appl

Historien:

Forestillingen er et musikkspill med hovedsaklig egenprodusert materiale, bygd på historien om de første fastboende i Nordkjosbotn, som kom fra den finskspråklige delen i Nord-Sverige rundt år 1770. Historen tar for seg en av disse famlienes liv, Josefsson Ørns fra Muonio, som gikk med til å rydde mark, livnære seg av landbruk, elve-og havfiske, jakt og skogsarbeide.  Det var i alt 9 barn i familien, hvor 7 av den giftet seg med nordmenn, samer, kvener og svensker og som igjen fikk mange barn.  Det finske språket og kulturen døde ut i Nordkjosbotn fra ca 1860, og på begynnelsen av 1900-tallet var ordene borte, bare tonefallet var igjen. Forestillingen vil i helthet foregå på nord-norsk dialekt, med noen få innslag med svensk og kvensk.

Kunstarter:

Visuell kunst i form illustrasjoner for hvert tema vist med prosjektor på lærret.

I ett av temaene brukes dans til å forsterke naturens kraft, i et annet for å involvere og ta med seg publikum for å danse jenka, i et tredje for å belyse de 3 stammers møte. Dansen brukes også til å uttrykke sorg ved spebarnsdødd, og til å uttrykke kraft i en tømmerhugger scene.

Det teatralske i denne forestilling vil i hovedsak være knyttet til komikk og drama.

Musikk i form av opera, rock, jazz,  blues, funk og karelskinspirert folkemusikk. De musikalske innslagene er i hovedsak sanger, med det er også med noen instrumentaler.  Rockelåtene har klare og enkle refrenger, som publikum kan være med på.

 

Temaer i forestillingen:

Viktigheten og naturligheten med å dyrke, ale opp, høste og fange sin egen mat.

Badstu og tango

En flyktnings håpløse hjemlengsel

Gudstro

Familiegjenforening og feiring

Spedbarnsdød

Elva

Skogen

Drukkenskap 

Kjærlighetssorg

Den selvstendige og sterke kvinnen