Arrangementet blir tidligst satt opp i mai 2021, om koronasituasjonen tillater det.